TSE exen markkinointiviestintä

  • Print
  • Sisällöntuotanto
  • TV
  • Video

doop luo polkuja tulevaisuuden johtajuuteen

doop on ollut vahvasti mukana Turun kauppakorkeakoulun johtamisosaamisen yksikön, TSE exen, markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa vuodesta 2018 alkaen. Strategisella puolella kädenjälkemme näkyy selvimmin käyttöön otetussa toimintamallissa, jossa yksi selkeä kampanjaviesti näkyy ja kuuluu yhdenmukaisena kaikissa valituissa medioissa, sekä TSE exen johtajakoulutusohjelmien rakenteen muuttamisessa modulaariseksi.

Yhdessä doopin kanssa toteutettu ohjelmien modulaarinen rakenne on tehnyt valmennuksista helppotajuisempia ja myös helpommin myytäviä, kun tarjolla on useita erilaisia koulutuspolkuja.
– Marika Hänninen, koulutuspäällikkö

Taktisen toteutuksen osalta doop on suunnitellut ja toteuttanut Turun kauppakorkeakoulun TSE exen esitteet sekä henkilökohtaisen myynnin materiaalit. Verkkomarkkinointia olemme tehneet yhdessä Turun yliopiston viestinnän kanssa ja siihen on kuulunut markkinoinnin vuosikellon laatimisen myötä bannereita, sosiaalisen median postauksia sekä landing pageja.

Myös verkkosivut utu.fi/exe ovat doopin sisällöntuotantoa. Olemme tehneet myös TSE exen ulkomainontaa linja-autoissa sekä suunnitelleet ja tuottaneet alusta loppuun kolme TV-kampanjaa.

TV nostettiin päämediaksi ja sen lisäksi TV-kampanjaa jatkettiin verkossa valituilla SoMe-kanavilla (FB ja LinkedIn) sekä Googlessa.

Asiakas nousi jälleen kohderyhmänsä top of mindiin, myynti pääsi helpommin keskustelemaan potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja verkkosivujen analytiikka osoitti selvästi kiinnostuksen kasvaneen. Uusien vierailijoiden ja palaavien kävijöiden suhde kääntyi päälaelleen. Tällä hetkellä kampanjalle tehdään jatkoa verkkomarkkinoinnin ja henkilökohtaisen myynnin avulla.

doopin toteuttamat TV-kampanjat ovat olleet tuloksellisia ja niiden vaikutus on ollut nähtävissä selvinä piikkeinä yhteydenotoissa.  

– Marika Hänninen, koulutuspäällikkö

Turun kauppakorkeakoulun järjestämässä Top Management Forumissa doop on ollut mukana auttamassa tapahtumatuotannossa jo viiden vuoden ajan. Lisäksi olemme toimittaneet Turun kauppakorkeakoululle infoTV-järjestelmän sekä toteuttanet niissä esitettävää sisältöä.

Käytännön tekemisessä arvostamme nopeutta, kokemusta ja ammattitaitoa, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että doop pystyy nappaamaan nopeasti kiinni keskusteluissa esille nousevista asioista ja ehdottamaan niihin sopivia ratkaisuja. Yhteistyötä on helpottanut huomattavasti se, että doop on hyvin sisällä meidän tekemisessämme, tuntee kohderyhmät ja puhuu samoilla termeillä.

– Marika Hänninen, koulutuspäällikkö

Toteutetut materiaalit:

TV-mainokset, joista versiot SoMe ja YouTube

html5-bannerit

kuvat webbiin

laskeutumissivu webbiin

Jaa kaverille: