Retail

Yleistä asiaa retailista

Sujuva asiointikokemus on kaikkien etu – niin asiakkaan kuin yrityksenkin. Kun ostamisen esteet on poistettu, asiakkaille suunnattu viestintä on relevanttia ja tuotteista löytyy tietoa helposti, parantunut asiakaskokemus näkyy myös kassavirroissa.

doopilla on retail-ratkaisuja, joilla myymälätila saadaan maksimaalisesti palvelemaan niin asiakkaita, henkilökuntaa kuin yritystäkin. Tältä sivulta löydät lyhyet esittelyt tärkeimmistä retail-ratkaisuistamme sekä linkit, joista pääset lukemaan niistä lisää.

Sisääntulokaluste

 

doopin toteuttaman Sisääntulokalusteen näyttö esittää sitä lähestyvälle asiakkaalle juuri häntä kiinnostavaa, relevanttia markkinointiviestintää. Hyvin kohdistettu sisältö houkuttelee myymälään ja ohjaa myös ostokäyttäytymistä haluttuun suuntaan. Tee ohikulkijoista asiakkaitasi!

myymäläTV

myymäläTV on doopin Digital Signage -järjestelmä, jonka avulla voi keskitetysti ja reaaliaikaisesti hallita liiketiloissa tapahtuvaa markkinointiviestintää. Varsinaisen myymäläTV:n lisäksi järjestelmän voi laajentaa kattamaan myös sähköiset hintalaput, vuoronumerolaitteet sekä muut interaktiiviset toteutukset, jotka sujuvoittavat asiointia, parantavat asiakaskokemusta ja lisäävät myyntiä.

ESL-hintanäytöt

Hintalappujen vaihtaminen myymälässä hintojen muuttuessa tai kampanjoiden käynnistyessä ei voisi olla enää vaivattomampaa. Helppokäyttöisellä ESL-ratkaisullamme hinnat voi päivittää automaattisesti kaikissa myymälöissä samanaikaisesti, mikä mahdollistaa lyhyetkin kampanjat. Lisäksi hinnanesitykset ovat aina Omnibus-direktiivin mukaisia.

Miten asiakas ostaa?

doopilla on tarjota useita ratkaisuja tiedon keräämiseen asiakaskäyttäytymisestä niin myymälän tiloissa kuin sen läheisyydessäkin. Mikä on asiakaspotentiaali, missä ja milloin asiakkaat liikkuvat ja mitä he katsovat? Tiedon pohjalta voidaan optimoida aukioloaikoja, muuttaa esillepanoja, mitata kampanjoiden huomioarvoja ja toteuttaa monia muita konkreettisia asioita, joilla on vaikutusta myyntiin.

sensorbeacon®

doopin kehittämä sensorbeacon®-konsepti kerää monipuolista tietoa asiakaskäyttäytymisestä. Mitkä tuotteet asiakkaita kiinnostivat, miten pitkään ja mikä on konversioprosentti. Lisäksi asiakkaiden iästä ja sukupuolesta saadaan anonymisoitua tilastodataa. Asiakkaiden asiointia järjestelmä helpottaa tarjoamalla näytöille tietoa juuri siitä tuotteesta, jota asiakas tarkastelee.

Konseptointi

Olemassa oleva tai uusi myymälätila on mahdollista tehdä digitaalisin keinoin myyvemmäksi. Itsenäisenä toimijana doop pystyy tarjoamaan aina parhaat ratkaisut. Haluttaessa myymäläpinnasta saadaan myös mitattavaa dataa, jonka avulla voidaan muun muassa varmistaa markkinointiviestinnän kohdistettavuus ja toimivuus.

Vuoronumero­automaatti

Tarjoa asiakkaillesi stressitön asiointikokemus. doopin vuoronumeroautomaatti takaa, että asiakkaat tulevat palvelluiksi omalla vuorollaan ja asiakaspalvelijalla, joka parhaiten osaa auttaa. doopin vuoronumeroautomaatti tuottaa myös hyödyllistä dataa asiakasmääristä, odotusajoista, asioinnin kestosta sekä muista asiakkaan ja yrityksen kannalta oleellisista seikoista.

Rakentaminen ja asennukset

Teemme kaikkien tarjoamiemme tuotteiden asennukset ammattitaitoisesti asiakkaan tiloihin kaikkialla Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla. Kun palvelun tuottaja vastaa myös laitteiden asennuksesta, kaikki hoituu yhdellä asioinnilla. Budjetti ja aikataulut pitävät ja homma menee kerralla maaliin.